ישראל-תפוצות

אנו רואים ביהדות התפוצות שותפים חשובים בשיח היהודי-ישראלי על פני החברה בישראל ובעולם היהודי. מתוך כך, אנו פועלים כדי להנגיש ולתווך את המציאות הישראלית למבקרים מחו''ל, וכדי להפגיש ולקדם הבנה בין ישראלים ליהודי התפוצות.